Felaktig tidrapportering leder till utvisning

Att tidrapportering är viktig finns det inget tvivel om. Men att det kan leda till utvisning låter ganska hårt. Det illustrerar dock att det inte är något att leka med. Du måste se till att rapporteringen fungerar smidigt, både för din egens skull och för de anställdas. För att det inte ska bli en börda eller något som tar allt för mycket tid gäller det att utnyttja moderna hjälpmedel. Tidrapporteringen är viktig men behöver inte ta allt för mycket tid.

Det finns olika anledningar till varför du vill att de anställda ska rapportera. Dels är det ett sätt att hålla reda på lönerna, speciellt när det handlar om obekväma arbetstider eller skiftarbete. Men du kan också se vem som varit var, vid vilken tidpunkt. Det minskar möjligheterna för att fuska. Speciellt på de arbetsplatser som har elektronisk rapportering. Ibland påbjuder lagen att du ska ha koll på dina anställda. Allt detta sammanlagt gör att tidrapportering är en vanlig sak på de svenska arbetsplatserna. 

Börja dagen på rätt sätt

På sina håll måste du först ta dig till kontoret för att klocka in. En del hemtjänstfirmor till exempel har tidrapporteringen på en central plats. Det är inte direkt något som de anställda trivs så bra med. För innan de ens kan komma igång med sina sysslor har de förlorat en timme. I alla fall känns det så. Ingen ska behöva jobba mer än de har betalt för bara för att ledningen vill att du klockar in dig. Tidrapportering är en viktig del av arbetsdagen. 

Men det finns alternativ. Dagens system för tidrapportering är moderna och effektiva. Många rapporterar direkt i mobilen eller har ett elektroniskt ID-kort. Allt för att du ska slippa lägga allt för mycket tid på administrativa uppgifter. Den tid du har till ditt förfogande kan användas på bättre sätt. Speciellt viktigt är det för de som jobbar i vården eller andra serviceyrken. De får mer tid över för sina patienter om allt annat är uppdaterat. Boka här och se hur du kan förbättra din arbetsdag. 

Det är klart att dessa lösningar kanske inte är för alla. Men bra många företag skulle må bättre av att prova på något nytt. Moderna system som fungerar riktigt bra. Det finns flera olika sätt att kombinera dem med elektroniska lösningar för att kontrollera dina anställda. För det är ett faktum att vissa yrkesgrupper tar sig friheter mer än andra. Tyvärr behövs det en viss form av kontroll. Inte totalitära förhållanden men inte heller total frihet. 

Skapa en god arbetsmiljö

Det är flera faktorer som gör att folk trivs på jobbet. En av dem är att de har tillräckligt med tid för sina uppgifter. Du kanske har beräknat att de klarar av ett visst antal besök, patienter eller dokument på en given tid. Men det är också viktigt att lägga in tid för oväntade situationer. Bussen kan vara sen, det börjar regna eller så är det kö till matsalen. Vissa branscher har stora problem med tidrapportering

De anställda har nämligen ett ansvar att göra sin del av jobbet. Det är så lätt att fuska eller jobba långsammare, men det lönar sig inte i längden. Slaveriet är avskaffat och du är en fri person. Men duktiga medarbetare brukar klara sig bättre. Genom att skaffa dig ett rykte om att vara punktlig och jobba hårt så har du kanske en chans att befordras snabbare. Framför allt är det bra för dig själv. Men tidrapporteringen är något som ingen kommer undan. Den är till för att skydda både arbetsgivare och de anställda. 

Viktigt med tidrapportering

Allt det du gör ligger till grund för din lön. Därför är tidrapportering en fördel även för de anställda. Den visar inte bara hur mycket du jobbat men även vid vilka tidpunkter. Övertid och obekväm arbetstid ger dig mer pengar, så enkelt är det. Allt detta är sedan basen för din deklaration. Och ibland din ansökan om uppehålls-och arbetstillstånd i Sverige. Försenad tidrapportering kan leda till utvisning. Läs mer i den här artikeln i Expressen

Du måste nämligen tjäna en viss summa pengar för att kunna stanna kvar i landet. Det hela är ganska komplicerat och många anlitar en advokat för att ta sig igenom alla turerna. Men det visar på att tidrapporteringen är viktig. Att du ska läsa igenom dina papper varje månad och vara säker på att de stämmer. Se till att inget är försenat eller felaktigt. Ju bättre system för tidrapportering som finns desto mindre risk för fel. 

De allra flesta har inte det här problemet. Däremot så vill de ha en korrekt lön, som utbetalas i tid. Eftersom tidrapportertingen ligger till grund även för denna förstår du vikten av korrekt rapportering. Det är också här som det har förekommit en del fusk. Arbetare som går tillbaka efter flera timmar för att klocka ut, och på det sättet får mer övertid. Naturligtvis måste de närmaste cheferna vara medvetna om vad som sker, och godkänna det genom sin tystnad. 

Olika sätt att rapportera din tid

Det finns ett antal olika system för tidrapportering. Vilket som är bäst för dig kan bero på vilken bransch du är verksam i. En del har nämligen en koppling mellan arbetsorder, scheman och tidrapporteringen. Allt ska klaffa, komma tillsammans i en helhet. Istället för att dela upp allting och sedan sammanföra det kan du lägga in det direkt i samma system. Därför finns det system för restaurang-, hantverkar-, samt byggbranschen. För att bara nämna några få. 

Du har tidrapporteringssystem för stora och små företag, och de där emellan. De har inte samma behov och kan därför klara sig bra med olika system, allt beroende på sin storlek. En del kan byggas på med olika moduler eller delar, och du kan inkludera både det ena och det andra. Se därför inte bara på tidrapporteringen som en enskild del av företaget. Ta dig en titt på vilka system som finns och vad som kan vara bra för verksamheten rent allmänt. Då behöver du inte heller investera i olika sorters system, utan det kan räcka med ett. 

Se det som en investering. När tidrapporteringen och allt annat fungerar som det ska så sparar du både tid och pengar. Allting blir så mycket mer effektivt och de anställda kan lägga tid på annat. Du slipper felaktiga rapporter eller tjat när de är försenad. Speciellt om du väljer ett system där personalen kan rapportera i mobilen. Då finns det verkligen inga ursäkter för att inte göra det i tid. Allt detta leder till en enklare lönehantering som inte behöver korrigeras hela tiden. Och minskar chanserna för att fuska. Alla vinner på att tidrapportering är effkektiv. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *