Att bokfora på ratt satt

Fӧr många nyfӧretagare ӓr bokfӧring och andra ekonomiska uppgifter en jobbig del av driften. Man har ofta inte den kunskap som krӓvs fӧr att gӧra det på allra bӓsta sӓtt. Basen finns dӓr, lite kan de flesta klara av, men fӧr att verkligen gӧra det ordentligt behӧvs det mer kunskap och erfarenhet. Att lӓgga ut bokfӧringen på en extern firma kan dӓrfӧr vara det bӓsta valet.

609-4-redovisningFӧrutom att uppfylla lagen nӓr det kommer till bokfӧring, och den ӓr ganska strӓng, så finns det andra fӧrdelar med att låta experterna ta hand om den. De vet hur man kan undvika att betala vissa skatter eller avgifter, till exempel genom att vӓlja rӓtt tidpunkt fӧr ett kӧp eller avtal. Detta ӓr ett sӓtt att spara pengar på, och ibland kan det handla om riktigt stora summor.

Anlita en redovisningsbyrå

Det finns olika saker att se på nӓr man anlitar en firma fӧr att ta hand om bokfӧring och andra ekonomiska uppgifter. Till att bӧrja med uppskattar de flesta att ha en firma som ӓr tillgӓnglig, som ӓr ӧppna och gӓrna svarar på ens frågor oavsett hur stora eller små de ӓr. Man ska kunna veta att de ringer upp inom en viss tidsbegrӓnsning om man skickar en fӧrfrågan, det ska inte behӧva ta dagar innan man får kontakt. Få hjälp med bokföringen av Bokoredo i Stockholm eller Göteborg.

Expertis och kunskap ӓr naturligtvis en annan viktig aspekt av bokfӧring. Vissa branscher krӓver mer fokuserade konsulter, som kӓnner till ӓmnet och har kontakter. Men de allra flesta klarar sig mer ӓn utmӓrkt med en redovisningskonsult som ӓr noggrann och allmӓnt kunnig. Samtidigt så fӧrӓndras lagen hela tiden, eller det kommer ut nya. Dӓrfӧr måste de också hålla sig uppdaterade och ajour med dagens lӓge. Lär dig mer och få tips av bokföringsbloggen.

Ett nӓra samarbete

Det bӓsta ӓr nӓr man kan ha ett gott samarbete med sin bokfӧringsfirma. En del fӧrordnar en speciell person till varje fӧretag så man alltid pratar med den samme, någon som ӓr insatt i ens verksamhet och som direkt kӓnner igen kunden. Eller så ser de till att allt ӓr dokumenterat på ett sådant sӓtt att vem som helst snabbt kan sӓtta sig in i situationen och vara till hjӓlp nӓr klienten ringer. Fӧretaget kan också bidra till ett gott samarbete genom att vara noggrann med sin dokumentation av alla transaktioner och bifoga det underlag som bokfӧringen krӓver.

Med hjӓlp av de rapporter som man regelbundet får från sin redovisningsfirma så ӓr det lӓtt att ha ett grepp om sin verksamhet. Ibland kan det verka som att allt går bra, men nӓr man ser nӓrmare på uppstӓllningarna så syns det en trend. Eller tvӓrtom, det verkar som att något inte fungerar men med rapporten kan man se att det faktiskt går i rӓtt riktning. Siffror kan avslӧja en hel del om fӧretaget, speciellt nӓr man kombinerar det med sin egen kunskap om det faktiska arbetet. Detta visar vikten av att bokfӧra på rӓtt sӓtt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *