Tråkiga konsekvenser vid fuktskador

Fuktskador är ofta synonymt med dyra renoveringskostnader. Fukt brukar föra med sig mögel. Mögel kan i sin tur åstadkomma stora skador i din bostad. Gifterna som utsöndras kan dessutom skada din hälsa. Fukt är med andra ord inget oskyldigt problem som bara påverkar luftkvaliteten. 

Det är ibland svårt att hålla koll på luftkvaliteten i alla sina bostadsytor. En del personer bor i stora hus där det finns utrymmen som man sällan besöker på en daglig basis. Misstänker du att det finns ytor i ditt hus som har drabbats av fukt? Du kan få hjälp av https://avfuktningsteknik.se/

Fuktproblem i olika bostadsytor

Man kan i regel säga att en del rum i en bostad är mer utsatta än andra. Idag finns det dock hjälpmedel som förbättrar luftkvaliteten i exempelvis köket.

  • Det är viktigt att ha en köksfläkt. En del kök saknar dock den här typen av utrustning. Det är i dessa fall viktigt att låta fönstret vara öppet under matlagningen. Det finns en överhängande risk för fukt om du saknar både fläkt och fönster i köket.
  • Diskmaskinen är en bekvämlighet som blir allt vanligare i de svenska hushållen. Dessa maskiner kan däremot utgöra ett problem med anledning av risken för läckage. Det är inte ovanligt att diskmaskinerna börjar läcka, ibland i dolda utrymmen. Du bör därför vara noggrann och kontrollera att allt fungerar som det ska.
  • Ibland ställer vi in blöta kastruller och stekpannor utan att ha torkat ordentligt. Detta är en rätt dålig idé. Dessa köksredskap kan nämligen skapa fukt i dina köksskåp. Lägg därtill att dessa skåp tenderar att vara små. 
  • Badrummet är kanske den största källan till fuktproblem. Du bör alltid använda en badrumsfläkt alternativt öppna fönstret efter att du har duschat. Många svenska badrum tenderar att vara helkaklade. Detta minskar risken för fukt. Det är dock ingen garant för att du inte ska få problem i framtiden.  
  • Källarvåningen är en annan riskzon. Det brukar finnas utrymmen i källaren som vi inte använder regelbundet. Lägg därtill att många källarvåningar inte är utformade som bostadsytor. Källarvåningen används istället som förrådsutrymme. Fukt i källaren uppkommer ibland till följd av ett läckage. Det finns därför ett värde av att kontrollera även de ytor som du inte nyttjar på en daglig basis.

Detta är endast en kort genomgång av eventuella fuktfällor i din bostad. Du kan alltid kontakta professionella yrkesutövare för att göra en ordentlig genomgång.

Välja rätt bostadsform

Bygga Hus berättar att en fördel med stenhus är att risken för fuktskador inte är lika stor. Det bör dock tilläggas att modern byggteknik har minskat riskerna för fukt även i trähus. Under 1900-talet visste man inte riktigt hur man skulle kombinera betong med trämaterial. Fundamentet byggdes ofta i betong, medan själva huset var byggt i trä. Husens trämaterial drabbades ofta av förslitningar i grunden. Detta skapade på sikt en bristfällig isolering där resultatet kunde bli fukt och andra problem.

Dessa problem är som sagt inte lika vanliga idag. Samtidigt kan vi konstatera att stenhus fortfarande tenderar att drabbas av mindre fuktproblem. Stenhus har nämligen en annan typ av isolering än trähus. Detta är bra ur flera perspektiv. 

Som ägare kan du bland annat spara in på energikostnaderna. Detta gör också så att du kan njuta av en mer stabil inomhustemperatur. Det är dessutom bra ur ett luftkvalitetsperspektiv. Bostäderna mår generellt sett bra av att ha en stabil inomhustemperatur. Som bostadsägare vill du undvika hastiga temperaturskillnader.

Med dessa fördelar i åtanke, varför byggs det inte flera stenhus? Det finns flera anledningar till detta. Den första anledningen grundar sig i designen. En del människor vill hellre bo i trähus. En annan anledning grundar sig i byggkostnaderna. Det är generellt sett dyrare att bygga stenhus. Lägg därtill att det ofta tar längre tid med tanke på att man måste tillåta stenmaterialet att torka ut under byggfasen. 

Många personer som bygger sina egna bostäder har en rätt strikt budget. Det är inte heller ovanligt med en strikt tidsplan. Med dessa faktorer i åtanke kan vi konstatera att trähus har sina fördelar. Samtidigt bör framtida bostadsägare tänka på att huset utgör en långsiktig investering. Det kanske är värt att vänta lite extra och investera lite extra pengar. 

Stora och kostsamma renoveringar

Idrottsförening riskerar allt på grund av dålig ventilation och mögel. Hör mer om det på SvT. Det finns tyvärr många föreningar och privatpersoner som befinner sig i samma sits. Vi har redan lyft vikten av att utforma din bostad på ett sätt som minskar risken för fukt och mögel. Vi har däremot inte pratat om de stora kostnaderna som ofta är förenade med en fuktskada.

I fallet ovan handlar det om en förening som kanske får riva sitt föreningshus. Detta kommer på sikt försätta föreningen i konkurs på grund av att man inte har råd med renoveringen samt saknar möjligheten till att bygga ett nytt föreningshus. Vi kan dock utgå ifrån att personerna som är delaktiga i föreningen fortfarande kan åka hem till sina egna bostäder och ta nya tag. Detta är dock inte fallet för alla privatpersoner som befinner sig i samma situation.

Tänk om detta istället gäller ditt eget hem där du bor och verkar. Du kan exempelvis ha fått mögel i fundamentet, vilket kräver stora renoveringar. Hur ska du agera om du inte har råd med renoveringen? 

Du kan dessvärre inte överväga att bo kvar i bostaden. Detta är farligt ur flera perspektiv. Den största faran ligger i din egen hälsa. Luftkvaliteten måste vara tillräckligt bra för att du ska kunna må bra. Detta gäller framförallt för personer som redan har en försämrad hälsa.

Fukt och mögel sprider sig nästan alltid till andra rum i din bostad. Du kan därför inte isolera den yta som är mest fuktdrabbad. Detta är en tickande bomb som kommer att skapa större problem om du inte vidtar åtgärder. 

Det sista alternativet är väl egentligen att sälja din bostad. Du kommer dock få sälja till underpris. Du måste dessutom informera köparen om fuktproblemet som finns i din bostad. 

Avslutande ord

I den här artikeln har vi presenterat grundläggande fakta gällande fukt i bostaden. Den största lärdomen är att du bör arbeta kontinuerligt för att undvika fukt i bostaden. Det går att skapa en säker luftkvalitet i bostaden med rätt små medel. Du behöver exempelvis inte alltid investera i dyra avfuktare.

Om du redan har fått fuktskador förändras kostnadsbilden drastiskt. Du kommer i dessa fall behöva lägga pengar på en renovering. Ditt bästa alternativ är egentligen att ta in en professionell yrkesutövare för att utvärdera dina möjligheter.

Om du har dåligt med pengar kan du kanske renovera i olika etapper. Detta är dock ett beslut som måste tas i varje enskilt fall. Du får i vilket fall räkna med att det kommer kosta mycket pengar. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *