Hemtjänsten behöver bättre schemaläggning

Schemaläggning kan vara en huvudvärk. Speciellt när det är många som jobbar deltid och det handlar om skift. Ibland kan du respektera önskemål, typ en viss person som föredrar att komma in tidigt eller pappan som vill kunna lämna på dagis. Alla har sina speciella behov och förfrågningar, men det är inte alltid du kan ha dessa i åtanke. På sitt allra bästa är det krångligt att lägga ett schema. För en del arbetsplatser har det blivit en mardröm. 

Hemtjänsten är ett yrke som länge varit i blåsväder när det kommer till schemaläggning. För dem är det extra viktigt att allting fungerar, eftersom det är fråga om vård. Om det blir fel i schemat så blir klienterna lidande. En äldre person kanske som inte klarar av att göra allting själv. Det kan hända att de inte äter om hemtjänsten uteblir. Bara för att illustrera vilken stor roll de har i patienternas liv. 

Hur du lägger ett bra schema

När du hållit på med schemaläggning ett tag så brukar du få ett hum om det. Det är helt klart en konst. Framför allt så kan det ta ganska mycket tid från annat när du ska lägga ett schema. Vad som behövs är bra verktyg som gör att du inte behöver upprepa samma information flera gånger. Många veckor är likadana, även om de inte alltid kommer i rad. Om du kan kopiera och klistra in så slipper du ett moment. Välj framtidens personalsystem för en effektivare arbetsdag.

Att vara effektiv är nyckeln till att lyckas. Det är klart att en anställd som bara jobbar med vissa uppgifter kanske inte tänker så mycket på framgång och liknande saker. Det är upp till ledningen att ge medarbetarna det de behöver för att kunna vara så effektiva som möjligt. Du kan förvänta dig ett samarbete, anställning handlar trots allt om att ge och ta. Men det är företaget som måste tillhandahålla de rätta verktygen. Time Tjek har allt du behöver för att vara produktiv. 

Ta hand om din personal

Scheman ska läggas och tiden rapporteras. Du kommer osökt att tänka på hemtjänsten igen, eftersom de ofta tas upp i nyheterna. Men det är inte bara inom denna sektor som personalen behöver tas om hand. Det är viktigt att de kan hinna med sina vanliga arbetsuppgifter utan att behöva lägga ner så mycket tid på administrativa saker som är utanför deras egentliga expertis. Effektivare personalhantering med nya tjänster. 

Det lönar sig att ha en effektiv personalhantering. På flera sätt och vis. Dels så sparar du tid, och alla vet att tid är pengar. Det blir färre misstag, vilket också sparar in på tid att korrigera. Ibland kan det bli riktigt dyrt om du gör fel, som när du betalar ut för mycket löner. Det är inte alltid som du kan kräva tillbaka de överskjutande beloppen utan de kommer att gå förlorade. 

Så att vara effektiv och produktiv är en del av grundstommen. Det finns ingen anledning att låta något så relativt enkelt som schemaläggning och personalhantering bli en stor sak. Se till att skaffa dig de rätta verktygen, gärna elektroniska lösningar, som tillåter alla att jobba på i lugn och ro. 

Bra personalhantering och mindre fusk

Ett problem har länge varit att folk fuskar med sin tidrapportering. Både privata företag och staten förlorar en hel del på att de betalar ut för mycket. Som redan nämnts kan misstag eller fusk inom vissa sektor leda till stort lidande. Det är inte alltid som det bara handlar om pengar, utan det kan även vara fråga om livskvalitet. Expressen tar upp problem med schemaläggning inom hemtjänsten. 

Hemtjänst och andra vårdyrken har alltid haft en viss strävan med schemaläggning. Det är inte alltid så lätt att pussla ihop skiften, speciellt inte när du jobbar med en begränsad budget. Du måste betala mer för de som jobbar på obekväma arbetstider eller som hoppar in extra. Men på flera ställen så kan du helt enkelt inte vara utan personal. Någon måste finnas på plats 24 timmar om dygnet. Du kan inte hoppa över en patient eller klient, det är något som absolut inte får ske.

Att jobba inom vården är inte alltid så lätt. Du har inte den tid du skulle önska att riktigt lära känna dina klienter. På sina ställen måste du gå in och utföra dina sysslor på 10-15 minuter. Vissa hemtjänstfirmor har satt upp elektroniska koder så att de kan se exakt hur länge du är inne hos en klient. Det kan bli både stressigt och tråkigt, men är tyvärr så som det fungerar. 

Effektiv schemaläggning ett måste

Ofta får den som har ansvar för personal och schemaläggning något mer betalt. För de ska ju inte bara hinna med att planera för andra, de har samtidigt sina egna sysslor att utföra. Sedan är det ofta situationer när de måste svara på frågor om varför ett visst schema är lagt si eller så. Varför du inte alltid kan ta hänsyn till personliga önskningar eller åsikter. 

För att kunna lägga ett effektivt men ändå personligt schema gäller det att du känner till personalens situationer. Det kan åstadkommas genom att alla får skriva ner sina önskningar eller tider när de absolut inte kan jobba. Vissa saker är lagstadgade, som när en mamma ska amma eller andra saker som de har rätt till. Sjukskrivningar en del av dagen är något annat du måste ta hänsyn till. En del personal måste ha paus på vissa tider. 

Hur du lyckas med planeringen

Vad som är väldigt viktigt är att ha ett bra verktyg. Gärna en elektronisk lösning där du kan koppla samman allt och slipper hålla på med samma information flera gånger. Koppla upp lönehanteringen till tidrapporteringen. Använd samma schema på en rullande basis, kanske inte varje vecka men när det passar. Ligg lite före med planeringen genom att jämföra med samma period året innan. Inom vissa yrken så är tiden runt jul eller midsommar extra upptagna. Ta gärna hjälp av personalen om det är lämpligt. När de känner sig involverade i schemaläggningen brukar atmosfären lätta. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *