Monthly Archives: September 2020

Allmänt

Satsa på säkerhet och test

Alla har sina egna metoder för att driva en verksamhet. Det som fungerar för en kanske inte är det bästa för en annan. Men vissa saker är gemensamma. I alla fall om du vill ha framgång. För att kunna utöka och bli större så krävs det en del faktorer. Även om du bara vill hålla dig flytande så måste du ändå se på det stora hela. Det räcker inte med att stå still och fortsätta i samma gamla hjulspår. För då är risken stor att du halkar efter. 

En av de saker som blivit riktigt stora är säkerhet och test. Det är något som de flesta bör satsa på. För om du har bra verktyg så kan du bygga stora saker. Genom att involvera test redan på ett tidigt stadium så har du större chans att projektet blir lyckat. Det handlar om att vara medveten om både kvalitet, prestanda och funktion.