Monthly Archives: May 2020

Allmänt

Tråkiga konsekvenser vid fuktskador

Fuktskador är ofta synonymt med dyra renoveringskostnader. Fukt brukar föra med sig mögel. Mögel kan i sin tur åstadkomma stora skador i din bostad. Gifterna som utsöndras kan dessutom skada din hälsa. Fukt är med andra ord inget oskyldigt problem som bara påverkar luftkvaliteten. 

Det är ibland svårt att hålla koll på luftkvaliteten i alla sina bostadsytor. En del personer bor i stora hus där det finns utrymmen som man sällan besöker på en daglig basis. Misstänker du att det finns ytor i ditt hus som har drabbats av fukt? Du kan få hjälp av https://avfuktningsteknik.se/